OBS: Influenza/Covid sæson 2023. Det er besluttet at almen praktiserende læger ikke kommer til at vaccinere for influenza og Covid i sæson 2023. Det er istedet vaccinationscentrene og én privat aktør som tilbyder dette i år.