Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod 10 infektionssygdomme.

Børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet mandag den 18. marts 2019 og derefter skal vaccineres med grundvaccinen Pentavac, der er produceret af Sanofi Pasteur. Vaccinen yder beskyttelse mod sygdommene difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion. Vaccinen gives i alderen 3, 5 og 12 måneder.

Børn, der er påbegyndt vaccination med DiTeKiPol/Hib-vaccine fra AJ Vaccines A/S inden 18 marts 2019, bør så vidt muligt færdigvaccineres med denne vaccine fra AJ Vaccines og derved beskyttes mod sygdommene difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Haemophilus influenzae type b -infektion.Senest redigeret den 30. august 2019Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

Alder Vaccination
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-12
5 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-22
12 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-32
15 mdr. MFR 1
4 år1 MFR 2
5 år1 difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år HPV 1 og 23

Endvidere kan alle voksne over 18 år som ikke er vaccineret tidligere eller har haft mæslinger, få en gratis MFR-vaccination. Kvinder som ikke er immune for røde hunde kan ligeledes vaccineres gratis med MFR-vaccinen.

1)Angiver samtidig børneundersøgelse
2)Pneumokokvaccine
3)Se Vaccination mod Human Papilloma Virus (HPV)

Følger et barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod disse de ti sygdomme:

  1. Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.
  2. Stivkrampe (tetanus), der kan fås efter sårinfektion og resultere i en livstruende krampetilstand.
  3. Kighoste (pertussis), der kan være alvorlig især hos helt små børn.
  4. Polio, der kan medføre blivende lammelser.
  5. Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.
  6. Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper), der kan medføre blodforgiftning og meningitis.
  7. Mæslinger (morbilli), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse.
  8. Fåresyge (parotitis epidemica), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén.
  9. Røde hunde (rubella), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første tre måneder af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
  10. Livmoderhalskræft og analkræft (Human papillomavirus-infektion, HPV). HPV-infektioner forekommer i over 100 forskellige undertyper. Nogle af disse typer forårsager vorter, andre typer forårsager kønsvorter (kondylomer), og visse kræftfremkaldende typer er årsag til livmoderhalskræft og analkræft.

Bivirkninger

Alle vaccinationer kan medføre feber, og feberkramper kan derfor forekomme. Visse lette bivirkninger ses så hyppigt, at de betragtes som forventlige, mens alvorlige vaccinationsreaktioner er ekstremt sjældne. Vaccinationsreaktioner anmeldes individuelt til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler.

DiTeKiPol/Act-Hib og DiTeKiPol Booster

Nogle timer efter injektionen kan der ses rødme og hævelse på injektionssteder samt evt. feber. Reaktionen varer som regel kun et par døgn og er ufarlig.

Pneumokokvaccine

Efter vaccination kan op til halvdelen af børn få feber over 38 C og nogle få procent over 39,5 C; feberkramper kan derfor forekomme. Godt 1/3 vil få ømhed og hævelse svarende til vaccinationsstedet. Endvidere kan ses irritabilitet, opkast, diarré og nedsat appetit.

MFR

Da vaccinen indeholder levende svækket virus, kan barnet efter vaccination få symptomer, der i mild form minder om sygdommene. Fra en lille uge og indtil tre uger efter vaccination kan der ses feber, snue eller udslæt. Børnene er ikke smittefarlige.

HPV

Let feber samt rødme, hævelse, kløe eller ømhed ved instiksstedet er hyppigt forekommende.

Kontraindikationer

Allergi over for vaccinens indholdsstoffer eller tidligere kraftig allergisk reaktion over for den pågældende vaccine. Kontraindikationer er nærmere beskrevet i de enkelte indlægssedler. I tilfælde af akut sygdom med feber bør vaccination udskydes. Almindelig forkølelse uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination. Børn, der har en sygdomstilstand i mulig udvikling eller under udredning bør ikke vaccineres, før tilstanden er stationær og diagnostisk afklaret.